Jyväskylän yliopisto julkaisi pro gradu-tutkimuksen kuivaveren valkoisuudesta ja sen yhteydestä kliinisiin verimuuttujiin. Veren valkoisuus on yhteydessä tulehdustilamarkkereihin kuten laskoon (B-La), fibrinogeeniin(P-FIBR), neutrofiilien määrään (NEUT#), valkosolujen määrään (fB-Leuk), immunoglobuliini A:n määrään (S-IgA) ja hemoglobiiniin (B-HB) sekä punasolujen kokojakaumaan (E-RDW_CV) ja herkkään CRP:n määrään (hs-CRP).

Keskisuomalainen: Aarni Kimmo kertoo kuivaverigradustaan

JYX-tietokanta: Kuivaveren valkoisuus ja kliiniset verimuuttujat